گزارش جلسهٔ مسؤولان اداری، مربیان و ارشدهای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو، مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

به اطلاع کلیه اعضا مسؤولان اداری و ارشدهای سازمان بین المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آیکیدو ایرانیان میرساند،جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷، از ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در ارتباط با هماهنگی های لازم جهت برگزاری سومین سمنیار تخصصی ایواما شینشین آیکیدو در ایران با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی، در دفتر آکادمی برقرار خواهد بود

.بدیهی است حضور تمامی مسؤولان اداری و ارشدهای سبک، در این جلسه الزامی می‌باشد

 روابط عمومی مؤسسه آیکیدو :::

 

 

جلسهٔ مسؤولان اداری و ارشد‌های ایواما شینشین آیکیدو در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۱ در ساعت ۱۹:۳۰ با ذکر صلوات آغاز گردید.

حاضران در این جلسه عبارت بودند از:
آقای استاد محمد عرب‌سرخی: رئیس سبک و مدیر مؤسسه
آقای فرهاد توشه‌خواه: نایب رئیس و معاون مؤسسه
آقای مسعود تجویدی: رئیس شورای عالی نخبگان
خانم مرسده تهامی: رئیس کمیتهٔ بانوان
آقای امید شکرابی: رئیس کمیتهٔ مربیان (با حفظ سمت، رئیس کمیتهٔ آزمون)
آقای امیر محبی: عضو واحد پزشکی
آقای امید‌رضا رنجبر‌نایینی: رئیس کمیتهٔ پژوهش
خانم مریم بدری: عضو ارشد
آقای محمد‌حسن جعفری دولابی: عضو ارشد

در ابتدا، جلسه با طرح سؤالی از جانب استاد عرب‌سرخی در‌خصوص رضایت‌مندی مسؤولان از کار خود در سه ماه گذشته، با توجه به منقضی شدن احکام انتصاب آغاز گشت و هریک از مسؤولان با ذکر دلیل، نظرات خود را در مورد نحوهٔ عملکردشان بیان کردند و پس از آنها استاد محمد‌ عرب‌سرخی نظر خود را نسبت به عملکرد هریک از مسؤولان ابراز نمود و نقاط قوت و ‌ضعف ایشان را تک به تک بیان نمود.
در ادامه، استاد عرب‌سرخی خبر تمدید مجوز فعالیت رسمی از سوی فدراسیون ورزش‌های رزمی به مدت ۶ ماه را اعلام کرد.
همچنین تاریخ برگزاری آزمون فدراسیونی برای اشخاصی که داوطلب شرکت در این آزمون می‌باشند را اطلاع داد.
از دیگر موضوعات قابل توجه که در این جلسه مطرح گردید، برنامه‌ریزی برای سمینار تخصصی با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی بود و نکاتی در این زمینه از جانب استاد عرب‌سرخی مطرح گردید.
سپس ایشان خبر برگزاری اولین سمینار بین‌المللی در ایران با حضور کایچو هیتوهیرا سایتو در سال آینده را عنوان نمود و‌ افزود که این سمینار برای ماه آگوست سال آینده برنامه‌ریزی شده و در تقویم سازمان و وبسایت آن، ثبت گردیده است و می‌بایست خود را برای آن برنامه، آماده کنیم.
سرانجام جلسه، در ساعت ۲۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان و‌ ارشدهای سبک ایواما شینشین آیکیدو و‌ مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان می‌رساند، جلسهٔ ویژه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ توأم با کلاس مربیان در ارتباط با رویدادها و برنامه‌های پشت سر گذاشته شده اعم از سفر استاد محمد عرب‌سرخی به ژاپن و حضور وی در مقر مرکزی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکی شورن کای، شرکت او در مراسم سنتی کاگامی‌بیراکی، تعاملات اداری و فنی انجام شده در ایواما، و همچنین بررسی نحوهٔ عملکرد مسؤولان و فعالیت‌ ارشدها در چند هفتهٔ اخیر به ویژه در مدت عدم حضور استاد عرب‌سرخی در ایران، بر روی تاتامی سالن آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو، برقرار خواهد بود.

لذا متذکر می‌گردد که شرکت‌کنندگان در جلسه حتماً می‌بایست با لباس تمرین در محل حضور به هم رسانند.
بدیهی است حضور تمامی مسؤولان اداری و‌ ارشدهای سبک، در این جلسه الزامی می‌باشد.

::: روابط عمومی مؤسسهٔ آیکیدو

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند، جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، در ارتباط با بررسی چگونگی برنامه‌های پشت سر گذاشته شده اعم از دومین سمینار تخصصی ایواما آیکیدو با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی، اولین آزمون فنی دان۱ فدراسیونی، اولین دوره کلاس مربیگری عملی درجهٔ۳، آزمون‌های دیگر رده‌های و دیگر موارد مرتبط، در دفتر آکادمی برقرار خواهد بود.

بدیهی است حضور تمامی مسؤولان اداری و ارشدهای سبک، در این جلسه الزامی می‌باشد.

::: روابط عمومی مؤسسه آیکیدو

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند، جلسه‌ای در روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، در ارتباط با بررسی چگونگی فعالیت هر یک از رؤسا و مسؤولان کمیته‌ها یا واحدها در سه ماههٔ منقضی شدهٔ مندرج در احکام انتصاب ایشان و ابقا یا انتصاب‌های جدید در سِمت‌های اداری و همچنین هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری سمینار تخصصی ایران با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی، در دفتر آکادمی برقرار خواهد بود.

بدیهی است حضور تمامی مسؤولان اداری و ارشدهای سبک، در این جلسه الزامی می‌باشد.

::: روابط عمومی مؤسسه آیکیدو

 

 

جلسهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ در ساعت ۲۰:۳۰ آغاز گردید، اما به دلیل عدم حضور تعدادی از مسؤولان به صورت رسمی برگزار نشده و فقط با طرح چند مطلب خاتمه یافت.

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند، جلسه‌ای در روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶، از ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۰۰، مرتبط با امور اداری محوله و برگزاری سمینار بین‌المللی در ایران با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی، در دفتر آکادمی برقرار خواهد بود.

بدیهی است حضور تمامی مسؤولان اداری و ارشدهای سبک، در این جلسه الزامی می‌باشد.

::: روابط عمومی مؤسسه آیکیدو

 

جلسهٔ مسؤولان اداری سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ با ذکر صلوات در ساعت ۱۹:۲۰ آغاز گردید.

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان و ارشدهای مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو می‌رساند جلسهٔ ویژه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲۲/۹ رأس ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در دفتر آکادمی برگزار خواهد بود. لازم به ذکر است که عدم حضور به موقع هریک از افراد به منزله عدم تمایل برای همکاری و حضور در مؤسسه و سبک ایواما آیکیدو خواهد بود.

جلسهٔ مسؤولان اداری مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان و سبک ایواما آیکیدو، در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۲ با ذکر صلوات و قرائت دعای فرج در ساعت ۲۰:۴۵ آغاز گردید.

جلسهٔ مسؤولان اداری مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان و سبک ایواما آیکیدو در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ با ذکر صلوات و قرائت دعای فرج در ساعت ۲۰:۱۰ آغاز گردید.

حاضران در این جلسه عبارت بودند از:
آقای استاد محمد عرب‌سرخی: مدیر مؤسسه و مسؤول سبک
آقای مسعود تجویدی: عضو شورای عالی نخبگان
آقای محسن ربیعی کاشانکی: سرپرست دبیری و مسؤول کمیته ارزیابی، سازماندهی و بهره‌وری
خانم مرسده تهامی: مسؤول کمیتهٔ بانوان
آقای امید شکرابی: مسؤول کمیتهٔ مربیان
آقای محمد حسین‌زادگان: مسؤول کمیتهٔ آزمون
آقای رضا اله‌دادی مهرآبادی: مسؤول واحد رایانه
آقای مهدی ایمانی‌پو: مسؤول واحد مالی
آقای امیر محبی: عضو واحد پزشکی
خانم مریم بدری: عضو کمیتهٔ روابط عمومی
خانم زهرا سیدقربان: عضو واحد رایانه
با توجه به اینکه از برگزاری اولین سمینار تخصصی سبک ایواما آیکیدو با حضور استاد آلساندرو تیتارلی در ایران ۲ماه می‌گذشت و استاد عرب‌سرخی نیز پس از آن به سمینار بین‌المللی این سبک در کشور ایتالیا رفته و باز گشته بود، در این جلسه استاد با طرح سؤوالی در زمینهٔ اینکه از نظر هریک از حاضران در جلسه نقاط قوت و ضعف اولین سمینار ایواما آیکیدو در ایران چه بوده است، جلسه را آغاز نمودند.
پس از آن تمامی مسؤولان، یک به یک دیدگاه‌های خود را بیان نمودند و همگی به این موارد اشاره داشتند که این سمینار تجربهٔ بسیار بزرگی برای کلیهٔ اعضای مؤسسه و سبک بود و دستاوردهای بسیار خوبی را در ابعاد مختلف، خصوصاً فنی به همراه داشت. سپس عدم هماهنگی کافی بین افراد چه در مسؤولان و چه در هنرجویان و ضعف نسبی توان فنی شرکت‌کنندگان در سمینار، نکتهٔ قابل توجهی بود که اعضای حاضر در جلسه بر آن اتفاق نظر داشتند و در مورد رفع اینگونه نواقص برای سمینارهای آتی راه‌کارهایی را نیز بیان نمودند.
سپس استاد عرب‌سرخی به عنوان شخص اول مؤسسه و سبک و بالاترین جایگاه اداری و فنی، موارد بیان شده توسط حاضرین در جلسه را تأييد نمود و اضافه کرد که باید توجه داشت متولی اینگونه برنامه‌ها هرگز یک نفر یا چند نفر معدود نبوده، لذا همگی باید در جهت هرچه بهتر برگزار شدن چنین برنامه‌هایی نهایت همکاری خود را بنمایند. ایشان همچنین اعلام نمود که با تمام کاستی‌هایی که وجود داشت، این سمینار بازتاب بسیار خوبی را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی بجای گذاشت و باید سعی شود تا در سمینارهای آتی نقاط ضعف کمتر شده و نقاط قوت پررنگتر گردد و این مهم امکان‌پذیر نیست مگر با همکاری و همراهی جمعی تمامی اعضا.
وی سپس در زمینه دستاوردهای حضورش در همایش سبک سنتی آیکیدو ی ایواما در کشور ایتالیا و شهر مُدِنا مطالبی را به اطلاع حاضران در جلسه رساند که به شرح ذیل بود:
۱- دریافت شناسنامه‌های بین‌المللی همه کسانی که قبلاً درخواست و ثبت نام نموده بودند.
۲- دریافت مدارک بین‌المللی دان۱ آقایان امید شکرابی و محمد حسین‌زادگان از رییس محترم انجمن ایواما شینشین آیکیدو، جناب کایچو هیتوهیرا سایتو.
۳- دریافت گواهینامهٔ ویژه‌ای که در آن کایچو هیتوهیرا سایتو، خطاب به استاد محمد عرب‌سرخی شخصاً مرقوم داشته بود که در آن وی به عنوان تنها نماینده و مربی ویژهٔ سبک ایواما آیکیدو در ایران معرفی گشته است تا مبتنی بر آن ثبت رسمی این سبک در ایران تسریع یافته و در امور مربوطه تسهیل گردد.
ایشان در ادامه اعلام نمود که استاد هیتوهیرا سایتو، رییس محترم سازمان ایواما شینشین آیکی شورن کای اظهار تمایل داشته است تا در سال ۲۰۱۷ جهت برگزاری سمینار بین‌المللی این سبک اصیل و سنتی به ایران سفر نماید. لذا تا زمان حضور ایشان کارهای زیادی می‌بایست صورت پذیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ارتقای توان فنی هنرجویان.
- انجام پیش‌بینی‌های لازم جهت برگزاری سمینار مذکور از همین امروز.
- رفع کاستی‌های مشاهده شده در سمینار گذشته.
- استفادهٔ بهینه از امکانات موجود و نیروهای کارآمد و مؤثر.
همچنین مقرر گردید که پس از پایان ماه‌‌های محرم و صفر با برگزاری یک گردهمایی رسمی و جشنی متناسب به دلیل اهمیت موضوع، اقدام به اعطای گواهینامه‌های بین‌المللی آقایان شکرابی و حسین‌زادگان گردد، زیرا برای نخستین بار در ایران آزمون سبک سنتی ایواما آیکیدو برگزار گردیده بود و گواهینامهٔ دان در این سبک اعطا می‌گشت.
نهایتاً جلسه در ساعت ۲۲:۱۰ با ذکر صلوات پایان پذیرفت.

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند جلسهٔ ویژه‌ای در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ رأس ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ در دفتر آکادمی برگزار خواهد گردید.

لذا ضروری است که تمامی مسؤولان و ارشدها، رأس زمان مذکور در این جلسه حضور به‌هم رسانند.

 

 به اطلاع کلیهٔ مسؤولان مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند به دستور مدیر محترم مؤسسه، جلسهٔ ویژه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ از ساعت ۱۸ در دفتر آکادمی برقرار خواهد بود.

لذا ضروری است که تمامی مسؤلان، رأس زمان مذکور در این جلسه حضور به‌هم رسانند.

 

::: روابط عمومی مؤسسهٔ آیکیدو

 

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند، جلسه‌ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ رأس ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ پیرامون بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری «مراسم ویژۀ اعلام دریافت مجوز از فدراسیون ورزشهای رزمی و رسمی شدن ایواما شینشین آیکیدو در ایران» در دفتر آکادمی برگزار خواهد گردید.
لذا ضروری است که تمامی مسؤولان اداری، رأس زمان مذکور در این جلسه حضور به‌هم رسانند.

::: روابط عمومی مؤسسهٔ آیکیدو

جلسهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با ذکر صلوات در ساعت ۲۰:۰۰ آغار گشت.

 

جلسهٔ ویژهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در ساعت ۱۹:۳۰ بر روی تاتامی سالن آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو، توأم با کلاس مربیان پس از ذکر صلوات آغاز گشت.

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سازمان بینالمللی ایواما شینشنین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند،

 

جلسهٔ ویژۀ مسؤولان اداری و‌ ارشد‌های سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و مصادف با شب زیارت مخصوص ولی‌نعمت و سرور ایرانیان حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام با ذکر صلوات و سلام به ساحت آن امام همام، در ساعت ۲۱:۲۰ آغاز گردید.

به اطلاع کلیهٔ مسؤولان اداری سبک ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی آیکیدو ایرانیان می‌رساند، با توجه به برخی ملاحظات، جلسهٔ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ معوق گردیده و در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ رأس ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ پیرامون دو موضوع بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری «مراسم ویژۀ اعلام دریافت مجوز از فدراسیون ورزشهای رزمی و رسمی شدن ایواما شینشین آیکیدو در ایران» و همچنین برگزاری سمینار بین‌المللی در ایران با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی، در دفتر آکادمی برگزار خواهد گردید.
لذا ضروری است که تمامی مسؤولان اداری، رأس زمان مذکور در این جلسه حضور به‌هم رسانند.

::: روابط عمومی مؤسسهٔ آیکیدو

درباره ی ما

برآنیم تا با راه اندازی وب سایتی آموزشی-خبری، در خدمت علاقه مندان به آیکیدو باشیم.

همراهمان باشید.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !